Riadenie energie

Prečo?

Riadenie energie zabraňuje prerušeniu prevádzky objektu. Redukuje energiu a znižuje náklady na elektrickú infraštruktúru, čím zvyšuje účinnosť prevádzky.

Riadené nabíjanie

Ako to funguje?

V prípade potreby umožňuje súčastné nabíjanie viac elektromobilov, tak rýchlo ako je to možné pri zachovaní požiadaviek na prioritu nabíjania, pokial je to potrebné.

  Výhodou riadenej energie v sieti nabíjacích staníc je možnosť využitia plného výkonu podla nastavených priorít.
Ako realizovať

Riadené nabíjanie

OBMEDZENIE VÝKONU > MERANIE > REGULÁCIA > AKČNÉ ČLENY

OBMEDZENIE VÝKONU: Požiadavky podla zmluvy s dodávateľom elektrickej energie, alebo maximálny dostupný výkon (závisí na priereze káblov, menovitých prúdoch, atď.)

MERANIE: Celkové spotreby každého nabíjacieho bodu.

REGULÁCIA: Kontrolér zaisťuje zber dát a spustenie algoritmov pre riadenie celkovej spotreby elektrickej energie a dostupnosti výkonu pre nabíjanie elektromobilov.

AKČNÉ ČLENY: Nabíjacie stanice, ktoré môžu trvale obmedziť prúd dodávaný pre nabíjanie elektromobilu.

  KLÚČOVÉ VÝHODY RIADENEJ ENERGIE: Napriek tomu že architektúra samostatných nabíjacích stanice a zoskupenie viacerých nabíjacích staníc je rodielna, kľúčové výhody zostávajú rovnaké: nižšie náklady = nižšie účty za elektrickú energiu a obmedzenie výpadkov.
Riadené nabíjanie

Pre samostatné stanice

Aktiváciou tejto integrovanej funkcie môžeme obmedziť maximálny výkon nabíjacej stanice s dvoma zásuvkami a vyrovnať zaťaženie. Elektromobily sa tak nabíjajú tak rýchlo ako sa dá. Nabíjacia stanica tak zníži výkon dodaný do elektromobilov v prípade, že požadujú viac energie, než je maximálny nastavený výkon stanice.

Riadené nabíjanie

Pre sieť staníc

Sieť nabíjacích staníc môže byť realizovaná z rozvodov existujúcej budovy, alebo priamo z rozvodovej sústavy.

Príklad 1: Zoskupenie nabíjacích staníc napájaných z budovy

Nabíjacie stanice sú napajané z budovy a spoločne zoskupené tak, aby umožnili riadenie (administrativne, technické) správcom budovy. Príkladom môže byť firma spravujúca vozové parky elektromobilov.

V budovách, automatické riadiace systémy spravujú prevádzku niektorých zariadení a optimalizujú spotrebu a celkové náklady bez nepriaznivých vplyvov na budovu. Pokial sa spotreba priblíži k medznej hodnote stanovenej v smluve s dodávateľom elektrickej energie, program EVlink LMS odošle do nabíjacích staníc požiadavku na dočasné obmedzenie nabíjania.


Príklad 2: Zoskupenie nabíjacích staníc napájaných priamo z rozvodov elektrickej energie

Napájanie nabíjacích staníc je realizované priamo z rozvodovej sústavy. Inštalácia zahrňuje elektromer a sadu pro istenie.

Toto riešenie je ideálne pre nabíjacie stanice na parkoviskách, pre ktoré je správa systému nezávislá na objekte. Systém je doporučený pre optimalizáciu investičných nákladov a ceny za dodávku elektrickej energia.

Parameter meximálneho výkonu je nakonfigurovaný počas uvedenia do prevádzky, spoločne s výkonom dostupným pre jednotlivé nabíjacie body a scenáre.

Kotrolér EVlink LMS trvalo monitoruje celkový dostupný výkon pre nabíjacie stanice. Na základe týchto informácií môže v prípade potreby aktivovať alebo deaktivovať výkonové obmedzenie nabíjacích staníc.


  Každá nabíjacia stanica umožňuje obmedzeniu výkonu. Akonáhle je elektromobil pripojený k stanici môže začať nabíjanie. Výstupný prúd je automatický obmedzený na maximálny výkon nabíjača v elektromobile, nabíjacie káblu alebo nabíjacej stanice, alebo prijatím požiadavie z EVlink LMS a algoritmu.
  Okamžitý výstupný výkon každej nabíjacej stanice môže byť rovnomerne rozložený, aby sa zaistilo rovnaký výkon pre všetky stanice, alebo výkon môže byť dočasne prerozdelený podľa priority. (napr.prístup s VIP kartou)

Pre prevádzkovateľov parkovísk

Služby pre Vás
logo schneider eletric white 800x230


Preveríme Vašu infraštruktúru a navrhneme podla technický požiadaviek a možností najoptimálnejšie riešenie pre Váš projekt. Váš projekt zrealizujeme na kľúč a nabíjacie stanice spustíme do prevázky. A nekončíme. Naša podpora pre Vás pokračuje pravidelnou údržbou vrátane opráv v mieste inštalácie

Maté elektromobil a chcete konzultovať riešenie pre Vás? Napíšte nám.


Name must not be empty

Please provide a valid email

Message should not be empty