elektromobilita
elektromobilita

Výroba rozvádzačov

Elektroinštalačné práce

Montáž, revízie a údržba

Bleskozvody

O nás

Spoločnosť ELMERO s.r.o. vznikla v roku 2012. Možno sa zdá, že sme začiatočníci, ale prax máme už 17 rokov ako SZČO a pre skvalitnenie našich služieb sme založili spoločnosť ELMERO. Pre našich zákazníkov, odberateľov vieme poskytnúť služby od projektovej dokumentácie cez montáž vrátane materiálu až po odbornú prehliadku a skúšku (revízie) elektroinštalácií.

Silnou stránkou spoločnosti kableELMERO s.r.o. sú elektromontážne práce zamerané na realizáciu silnoprúdových a slaboprúdových elektroinštalácií, meranie a reguláciu.

Do nášho portfólia patria stavby z oblastí občianskej a priemyselnej výstavby, administratívne budovy, výrobné haly, logistické centrá a objekty určené na rezidenčné bývanie a rodinné domy vrátane inteligentného ovládania.

Spoločnosť využíva vlastný stály odborný potenciál montážnych kapacít. Všetci pracovníci sú pravidelne školení v oblasti BOZP a PO, prác vo výškach a majú všetky potrebné osvedčenia a oprávnenia potrebné na činnosti, ktoré vykonávajú.

Našou prioritou je odviesť najlepšiu prácu, aby bol zákazník viac ako spokojný. Zákazku vieme zrealizovať vrátane dodania materiálu a dodržať termín odovzdania diela. V závislosti od veľkosti a náročnosti, vieme diela zrealizovať v dodávkach sami, prípadne za pomoci subdodávateľov.