Služby

  • Elektromontážne práce,
  • Projektová činnosť – elektrické zariadenia bez obmedzenia na priemyselné riadiace systémy.
  • Rozvodne a transformácie všetkých druhov a napätí do 400 kV.
  • Revízia elektrických zariadení
  • Elektromobilita – ponuka nabíjacich staníc pre elektromobily