Referencie

Zrealizované zákazky:

 • Tatracentrum bratislava administrativa
 • KOLOSEO– obytný súbor
 • Bytový Dom – Herlianska ul. BA
 • LIGHTPARK – obchodné priestory
 • Austria Trend hotel bratislava
 • Bytové domy – Most pri Bratislave  I.etapa
 • Freshmarket – tržnica
 • Nový Freshmarket – tržnica
 • BBC1 – kancelárske priestory
 • DIGITALPARK – kancelárske priestory
 • Rezidenčné sídlo RD – Devín Záhrady
 • Rekonštrukcia MŠ Baronka
 • Denný stacionár v MČ – Rača
 • ZŠ Rumanová – Prístavba a prestavba učební a telocvične

… a mnoho bytových a domových elektroinštalácíi